Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Kie Tiesa

*’Geef een halve sjekèl,’ is G.ds antwoord. Genoeg voor het krijgen van verzoening na de zonde van het Gouden Kalf. Genoeg? Een hálve sjekèl is al genoeg?! Welke antwoorden worden op deze indringende vraag gegeven? U hoort een van de vele verklaringen. *Een verscheidenheid aan onderwerpen komen in de sidra van deze week aan de orde. Maar vooral wordt door rabbijn Vorst stilgestaan bij de Haftara-Profeten-tekst van deze Sjabbat. Daarbij Clara Asscher-Pinkhof z.l. citerend, die in haar feuilleton ‘Immie’el’ het gebeuren bij de berg Karmel zo aangrijpend beschreef. U kunt het desgewenst deels nalezen in het boek ‘Joods Oud en Nieuw’, vanaf blz. 101 e.v. *Eerlijk toegeven: ‘Hebt u ook dezelfde, begrijpelijke maar toch domme, vergissing gemaakt? Dezelfde vergissing die uw PoeriemVrouwtje maakte?’ Het is rabbijn Vorst die u deze vraag stelt. Blijf dus/toch luisteren! Of click naar Tora World Holland en daarna naar Poeriem Katan. Echt kom’ies! Aansluitend raadt hij u aan ook de komende dagen van de maanden Adar Rie’sjon en Adar Sjenie blij en blijer te maken. In het kader van ‘marbiem besimcha’. En tot slot wordt u traditioneel gewenst: !!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Tetsave


*Belletjes. En bolletjes. In de vorm van granaatappeltjes. Aan de onderrand van de mantel van de KoheenGadol-HogePriester. Waartoe dienden die versierseltjes? U hoort een prachtig antwoord. Bemoedigend ook. *Het is 7 Adar wanneer de film van deze week wordt opgenomen. Een bijzondere datum. Het is de geboortedag van Mosje Rabbeenoe en diens dag van overlijden 120 jaar later. Het bijzondere getal van 613 wordt hierbij genoemd. Waarom? U hoort een interessant antwoord. *Deze dag – 7 Adar - is ook de ‘sterf’-dag in Sobibor van Opperrabbijn Mosje Jitschak van Gelder en diens vrouw Lea. Hun kleinzoon, rabbijn Mosje Jitschak Vorst, citeert een deel van een artikel dat zijn grootvader schreef: ‘MILDDADIGHEID – WELDADIGHEID’ en dat hij opnam in zijn boek ‘Joods Oud en Nieuw’. *Toch is Adar ook een maand van ‘marbiem besimcha – blijer, steeds blijer’. U hoort een ‘wetenschappelijke’ verklaring waar evolutionair de dubbele lach vandaan komt. Je lacht je dubbel. Maar het is tegelijkertijd - exact-wetenschappelijk gezien - om te huilen… En wat te denken van een zoon in India die een rechtszaak tegen zijn moeder is begonnen. Waarom? Omdat zijn ouders hem indertijd hebben doen geboren worden. Tegen zijn zin in. Hij heeft er niet om gevraagd. (Tussen haakjes: dit is géén Adar-Poeriem-Grap!) Rabbijn Vorst geeft lachend commentaar, suggesties en wenst u in dezelfde ‘marbiem besimcha sfeer’ ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !


www.chabadamsterdamsouth.com 

 

Teroema

*’Bouw Mij een Heiligdom,’ verzoekt ons Hasjem in de sidra van deze week.
‘Een stoffelijk Heiligdom. Maar ook een spiritueel Misjkan-Mikdasj!’
Hoe uit zich dit? Hoe herken je het Spirituele Heiligdom in een ander?
Als antwoord op deze vraag memoreert Rabbijn Vorst een bijzondere vrouw: Martha Posno z.l. van wie het deze sjabbat – 4 Adar – de overlijdensdag is.
En hij citeert uit haar lievelingspsalm, die – opmerkelijk! - de openingspsalm van de 4e (!) dag van de joodse maand is: ‘G.d is mijn Herder.’
U wilt meer over haar weten? Rabbijn Vorst schreef over haar in zijn boek ‘Vorst ontdooit’ (blz. 77).
*Het reciteren van mizmoriem-psalmen kwam ter sprake. Beneden uw stand? Alleen voor de eenvoudigen van geest? Zoals sommigen denken.
U hoort een wel heel opmerkelijk ‘hemels’ antwoord. 172 jaar geleden gegeven door de derde Lubavitcher Rebbe, de Tsèmach Tsèdek. Wow!
*Het is dit joodse jaar een schrikkeljaar. Met twee maanden Adar.
Mi-sjè-nignas adar marbiem besimcha. Dat wil dit jaar dus zeggen dat wij de hemelse opdracht krijgen - maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid - de vreugde gedurende de twee maanden Adar te vergroten. 59-60 dagen! Save the dates!
Rabbijn Vorst wenst u en zichzelf daar veel succes mee. En hij wenst u
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

MIsjpatiem

*Het waarom van het Melk/Vlees-verbod is ons niet meegedeeld. Het Is een zgn. supra-rationeel voorschrift.
Een vreemde eend dus te midden van de begrijpelijke wetten in Misj’patiem, de sidra van deze Sjabbat. Waarom dan hier vermeld? De vraag wordt beantwoord.
*Hebt u een joodse slaaf in dienst? Nee?
Vreemd dan eigenlijk dat van héél die uitvoerige opsomming en bespreking van ál die wetten en voorschriften in de sidra van deze week allereerst regels betreffende een joodse slaaf of slavin worden meegedeeld. Wat zit hier achter?
*U kent Thomas Buergenthal? Nee? En Yoram Dinstein? Ook niet?
Wat doen dan deze heren in de bespreking van De PORSCHE-PARSCHE van DEZE WEEK?
Aandacht daarom voor de International Holocaust Remembrance Day in het Vredespaleis in Den Haag maandag j.l.
Rabbijn Vorst citeert in het kader daarvan teksten uit een opmerkelijk artikel van Rabbi Mendel Kalmenson, schrijver van de boeken ‘Seeds of Wisdom’ en ‘A Time to Heal’.
Ook Opperrabbijn Jonathan Sacks komt aan het woord.
*Na de bovenstaande, nu eenmaal bij het leven behorende ernst wordt u tenslotte een eveneens bij het leven behorende vrolijk-blije maand Adar Rie’sjon toegewenst. En een traditionele
Sjabbat Sjalom Oe-Meworach!

Jitro 2019

*Vreemd, heel vreemd! De Openbaring op de berg Sinai begint met ‘Anochie’, een van oorsprong Egyptisch woord!
U hoort een verklaring, die tegelijkertijd een levensles is.
*’Eer je vader en je moeder!’ Deze mitswa, dit gebod, moet ieder kind - en daarna volwassene - vervullen.
‘Ook nadat de ouders overleden zijn,’ merkt rabbijn Vorst op.
‘Maar,’ vraagt hij zich af, ‘moeten ouders niet bij zichzelf nagaan, of er eigenlijk wel reden is voor de kinderen om hen te eren?’
U hoort een indringend antwoord op deze onverwachte vraag. Daarbij de beracha-wensen memorerend waarmee ouders hun kinderen op Vrijdagavond zegenend bensjen.
Ouders, Papa, Mama, blijf alsjeblieft luisteren!
*Kort geleden hoorden de oudste tieners in het wintermachanee van Tikwatenoe een boeiende uiteenzetting over de eerste en laatste letters van het Aleph-Beth. U krijgt ze te zien. Met daarna extra aandacht voor de letter Aleph. Waarom het juist deze letter is waarmee Hasjem Zijn Openbaring op de Sinai-berg begon.
Genoeg stof om te overdenken tijdens een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Tefillien en Mezoezot

Op 27 januari komt er een sofer naar Nederland die uw tefillien en mezoezot kan controleren. Ook is er een mogelijkheid tot het aanschaffen van nieuwe mezoezot en tefillien. Meer info via: dvanpraag@gmail.com

Wa'eera

*’Al ben je nog zo diep in gebed verzonken, als er reddend moet worden opgetreden, doe dat dan!’
Het is een les die Hasjem aan Mosje in de sidra van deze week geeft. En een les voor ieder van ons.
*’Az ja’sier Mosje – Mosje zong.’ Maar hij niet alleen. ‘Oewenee Jisra’eel – Samen met hem het Joodse volk.’
Samen?! Op hetzelfde niveau?!
In de leer van het Chassidoet wordt uitgelegd dat wij toentertijd een zielsverheffing ondervonden en op dat moment, tijdens het zingen van het Lied van de Zee, spiritueel dicht bij Mosje waren opgestegen.
*Eigenlijk staat er taalkundig niet ‘Mosje zong’, maar ‘Mosje zal zingen’. 
Rabbijn Vorst merkt op: ‘Hier wordt de Joodse geloofsovertuiging aangeduid dat met het sterven een overgangsfase voor de ziel begint, die tenslotte wordt bekroond met de Techie’jat Hameetiem-Herleving der Doden.
*Verrasend, maar het begin van dit bijzondere lied bevat tevens een scherpe waarschuwing! 
Blijf dus luisteren!
*het manna komt ter sprake. En de twee challes, bedekt door het challekleedje.
*U wordt attent gemaakt op het Nieuwjaarsfeest van de Bomen, Toe Bisjwat – op maandag 15 sjewat/21 januari.
Een vraag: waarom viert men in Engels sprekende landen dit feest tweemaal? Op 15 maar ook op 2 sjewat?
Lachen is gezond. Doe dat op de komende dagen van S J A B B A T S J A L OM en van R O S J H A S J A N A L A ‘I E L A N O T

Parasjat Bo

*Seideravond, toen en nu. Waarom zoveel aandacht voor de kinderen? Waarom moesten ook de kinderen – nog vóór dat zij bat- of barmitswa waren geworden – deelnemen aan de mitswa om gezamenlijk het Pesach-offer te eten?
Een belangrijke vraag met een belangrijk antwoord.
*Vier keer wordt in de Tora het voorschrift van het Tefillien-leggen genoemd. Twee keer is dat in parsjat Bo, de sidra van deze week.
Aansluitend toont rabbijn Vorst een artikel en vertelt over een opzienbarende link en overeenkomst van Tefillien-leggen en (oude) Chinese acupunctuur!
*In het 42e hoofdstuk van het boek Tanya legt de schrijver, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, uit dat in iedereen een aspect van Mosje aanwezig is. Daarover is vorige week gesproken.
Behalve dat wordt ons in dat hoofdstuk meegedeeld dat er in iedere generatie leidinggevende, bezielende Mosje-figuren aanwezig zijn. Voor rabbijn Vorst was/is dat Rabbi Menachem Mendel Schneerson, de Lubavitcher Rebbe.
U hoort ter illustratie een verslag van een inspirerend gesprek dat de Rebbe met een eens lusteloze vijftiger voerde, die dertig jaar later, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag een media bedrijf in het Verre Oosten ging opzetten!
Woensdag 10 sjewat/16 januari is het de ‘jom histalkoet-overlijdensdag’ van de zesde Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn ztsl. Een dag van geestelijk-innerlijke inspiratie. Benut die dag!
Uiteraard wordt u toegewenst S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Wa'eera 5778-2018

 

WA’EERA 5779
de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK
chabad.nl/rabbijnvorst
*De hagelslag bracht Par’o/ Pharao even tot betere gedachten. Hagelslag...?
*Deze week was het 24 teweet. Het is de overlijdensdatum van Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, dikwijls de Alter Rebbe genoemd, de eerste Chabad Rebbe, ruim 200 jaar geleden.
Deze Rebbe wordt vaak met Rambam vergeleken. Rabbijn Vorst geeft daar een veelgehoorde verklaring voor. En citeert uit het meest bekende boek dat de Alter Rebbe heeft geschreven: Tanya. 
Ter sprake komt:
- het geloof in jezelf en het geloof in de ander. 
- enerzijds inzichten van de moderne wetenschap wat betreft de vier basisnatuurkrachten, die terug te brengen zijn tot één meest oorspronkelijke oerkracht en anderzijds de openingswoorden van de sidra van deze week: ELLOKIEM sprak tot Mosje en zei ‘Ik ben HASJEEM’.
Waarbij de Alter Rebbe opmerkt dat iedereen een aspect van Mosje in zich draagt. Met andere woorden: tot iedereen spreekt ELLOKIEM en zegt ‘Ik ben HASJEEM’.
Met deze bijzondere gedachte wenst rabbijn Vorst u een S J A B B A T S J A L O M !!! 
en met het oog op de komende maand Sjewat een C H O D E S J T O V O E M E W O R AC H !!!
N.B. Een extra inspirerende gedachte wat betreft de figuur van Mosje hoort u volgende week.
graag dus tot ziens volgende week op chabad.nl/rabbijnvorst 

shemot


Vajigash


Mikeets

ikeets from Mendel Levine on Vimeo.

Wajeesjev


Wajishlach

 

*‘Bing Bang’ - het is een bovennatuurlijk gevecht tussen aartsvader Ja’akov en de beschermengel van broer Esav-Ezau. Het verbod van het eten van de verwrongen spier hebben wij eraan overgehouden.
De Rebbe vraagt: ’Die verwrongen spier betreft toch eigenlijk slechts een klein detail in dit hemelreikende gebeuren?’ De Rebbe vraagt en geeft antwoord.
*Negentien=Joed Tet Kisleev (dit jaar op dinsdag 27 november) wordt Rosj Hasjana La’Chassidoet genoemd. De Rebbe geeft twee redenen waarom het leren van de Chabad-Chassidische filosofie zo belangrijk is in onze generatie. U blijft dus luisteren.
Aansluitend staat rabbijn Vorst stil bij de inhoud van de laatste teksten in het boek Tanya; het boek dat namelijk een dag eerder, op 18 Kisleev, lerend wordt besloten:
- rustig, niet gehaast, spreek met volle aandacht uw gebeden uit.
- vier de Sjabbat nauwkeurig op de voorgeschreven wijze.
[Opnieuw aansluitend: geniet van een ‘El Al Sjabbatviering’ op het vliegveld van Athene…]
De volgende dag, op 19 Kisleev dus, wordt weer opnieuw begonnen met het leren van dit schitterende boek. Click even naar ‘TANYA’ op internet!
*‘Uw man, de Rebbe, gaf mij een beracha eindelijk moeder te worden. Maar helaas…’
En, hoe liep het af? U hoort het.
*Dank zij de door rabbijn Vorst gegeven toelichting op het prachtig te zingen Vrijdagavondlied Sjalom Aleechem ervaart u aanstaande Sjabbat nog meer doorleefd een
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Wajetsee


*Hoe is aartsvader Ja’akov  erin geslaagd al zijn twaalf zoons in het dienen van Hasjem bijeen te houden?!

U hoort enkele antwoorden op deze vraag.

Aansluitend: wat leren wij, jonge ouders en grootouders, daaruit om onze kinderen enkleinkinderen bij het Jodendom van Tora en Traditie te houden? Om onze volgende generaties voor de Joodse gemeenschap te behouden?

Ook de redactieleden van de 33 afleveringen van Badèrech – later door het NIK in boekvorm uitgegeven - stelden indertijd deze Joods-levensbelangrijke vragen. Rabbijn Vorst citeert uitvoerig en indringend.

*Deze Sjabbat is het 9 Kisleev. Het is de geboortedatum – 5534/1773 - en de overlijdensdatum -  5588/1827 - van de Mitteler Rebbe, Rabbi Dovber z.ts.l. Hij was de oudste zoon van de eerste Chabad Rebbe, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi z.ts.l., de schrijver van o.a. de Chassidische ‘bestseller’ Tanya.

Rabbijn Vorst vertelt een wonderbaarlijke geschiedenis die zich bij het graf van deze tsaddiek in Niezhin, provintie Chernigov, afspeelde. Inspirerend voor een

    !!!  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H  !!!

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.