Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Matot Masee

Pinchas

We zijn in de Drie Droevige Weken. Vooral in de laatste dagen van deze periode is de opdracht: ‘Mema’atiem besimcha – Wij verminderen de vreugde.’ Wij doen dat uiteraard en voeren deze opdracht uit. Hoe? ‘Besimcha – met vreugde’! Opmerkelijk ook dat juist op deze Sjabbat in deze Drie Droevige Weken alle bijzondere dagen van de Joodse kalender worden genoemd. De Sjabbat, Rosj Chodesj=de NieuweMaandsdag t/m Simchat Tora! Rabbijn Vorst ervaart dit als een hoopvol teken. *Deze Sjabbat is het 24 tammoez. Het is de geboortedag van rabbijn Vorst zijn tweede moeder z.l. ( de overlijdensdag is 6 ijar); hij staat daarom stil bij de bijzondere persoonlijkheid die zij is geweest. *Deze Sjabbat wordt tijdens de ochtenddienst de zegenwens voor de komende maand uitgesproken. Wordt het ‘Av’ of zal het eindelijk ‘Menacheem Av’ worden? Rabbijn Vorst legt de bedoeling van zijn vraag uit en maakt aansluitend zijn hoop kenbaar door u/ons niet alleen toe te wensen een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R AC H Maar ook T O T Z I E N S B I J D E D E R D E T E M P E L I N J E R O E S J A L A J I E M

Balak

*Een overheersende hoofdrol deze Sjabbat voor de heidense profeet Bileam. Toch wordt de sidra niet naar hem genoemd, maar naar koning Balak. Wat valt daaruit te leren? De vraag wordt beantwoord. *Een profeet neemt waar wat gewone mensen niet zien, maar hij wel. Wat hij ziet, is er dus al! Voor ons niet, maar voor de profeet wel zichtbaar. Rabbijn Vorst probeert dit verschijnsel te verklaren aan de hand van de smartphone; wat op het scherm zichtbaar wordt, bestaat eigenlijk al voordat het op het scherm zichtbaar wordt. Maar in een andere vorm. Hij schreef over dit verschijnsel al eerder – ijs/water/waterdamp - in zijn boek VORST ONTDOOIT. Over echte werkelijkheid en door ons waargenomen ‘schijnwerkelijkheid’. *Positieve – in tegenstelling tot Bileam - geestelijke leiders zijn er uiteraard ook onder de nietjoodse medebewoners van onze planeet. Een buitengewoon opmerkelijk advies – en voor onze jeugd van belang daarvan bewust te zijn - dat de Dalai Lama aan een Joodse jongedame gaf, komt in dit verband ter sprake. Ouders, neem het ter harte! *Deze Sjabbat is het 17 tammoez; de datum waarop Mosje de Stenen Tafelen verbrijzelde. En waarvoor Hasjem hem in de laatste zin van de Tora – zie ter plaatse de uitleg van Rasjie – hartelijk bedankte… Uitleg volgt. Het heeft allemaal te maken met: Galoet-Ballingschap en Ge’oela-Verlossing. Zing het maar mee: ‘Ik zag twee uilen - tranen huilen.’ ‘Ik zag twee hommels - op twee schommels.’ En beide keren: ‘O, het was een wonder!’ Of eigenlijk, wat het tweede gedichtje betreft: ‘HOJ! Het IS een wonder!’ Bimheera wejameenoe – Spoedig in onze dagen!

Choekat

Korach

korach from Mendel Levine on Vimeo.

Shelach Lecha


behaalotcha

*Aharon Hakoheen, de Hogepriester was afgelopen sjabbat in de sidra teleurgesteld. Maar gelukkig komt deze week alles goed.
*Was rabbijn Vorst vorige week persoonlijk met het vertellen over de choepa van een kleinzoon in Praag – hij heeft geen schepje meegenomen – deze keer spreekt hij over de choepa van een kleindochter. Dichter bij huis; in Den Haag.
U hoort wat zijn relatie met Den Haag is; begrijpelijk emotioneel.
En hij vertelt u aansluitend over het contact van koning Willem lll met een Joodse tapijtenhandelaar ter plaatse.
Heel bijzonder en inspirerend.
*Vroeger waren er lantaarnopstekers. Nu niet meer. Dat wil zeggen praktisch. Maar in spirituele zin kunnen en moeten wij nog steeds lantaarnopstekers zijn. Zelfs een lantaarn in volle zee moet worden aangestoken. En eveneens een lantaarn in een mensverlaten woestijn. Huiswerk dus voor iedereen…
Succes daarmee gewenst én een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Naso

*Bijna altijd wordt de sidra Naso op de eerste Sjabbat na Sjawoe’ot – dat een aantal dagen eerder wordt gevierd - gelezen. U hoort bijbehorende gedachten wat het betreft het waarom hiervan.
*Rabbijn Vorst gaat nog enkele dagen terug in het verleden en geeft een enthousiast verslag van het NIK-Tikwatenoe-weekend twee weken terug in Lievelde.
Uitroepend: ‘Het was geweldig! Laat ook uw kinderen/kleinkinderen de volgende keer/keren deelnemen!’
*Een bezoek aan Praag. ‘Een schepje meenemen om een schat op te graven?’ wordt u gevraagd.
De reden van deze vreemde vraag krijgt u te horen. Nu. Of later bij een bezoek aan Beth Chabad in Krakau…
*Opnieuw worden traditioneel de hoofdstukken van Pirkee Awot – Spreuken der Vaderen in de loop van de zomerse Sjabbatmiddag/avond geleerd. U hoort een prachtige uitleg wat de eerste misjna ons over de psychologische approach naar het Tora leren komt vertellen.
*Waarom voegen de Kohaniem-Priesters het woord ‘be’ahawa – met liefde’ toe voordat zij de eigenlijke Birkat Kohaniem-Priesterzegen uitspreken? Een goede vraag met een prachtig antwoord.
Gevolgd door de wekelijkse wens:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Bamidbar

Een Joodse Driedaagse dit jaar: Sjabbat en daarna twee dagen Sjawoe’ot-Wekenfeest.
*De eerste Sidra van het vierde boek van de Tora: ‘Numeri-Bamidbar – In de Woestijn’ wordt deze Sjabbat gelezen.
Twee vragen: ‘Waarom heeft Hasjeem Zich in een woestijn geopenbaard?’ En ‘Waarom vanaf een berg?’
Op elke vraag in het Jodendom zijn meerdere antwoorden. Blijf dus luisteren én blijf dus vragen.
*‘Zeg tot het huis van Ja’akov. En spreek tot de zonen Israels.’
‘Zeg’ en ‘spreek’. Is dat niet dubbel? U krijgt twee antwoorden op deze vraag. Joods typerend wat betreft de man-vrouw-verhouding; wat van Mama en Papa wordt verwacht.
*De Ba’al Sjem Tov overleed op Sjawoe’ot 5520/1760.
Rabbijn Vorst behandelt de Tanya-tekst die op Sjawoe’ot wordt geleerd. Het is een tekst, waarin een buitengewoon aansprekende, verhelderende uitleg wordt gegeven van koning David’s – ook op Sjawoe’ot overleden – 119e Psalm-woorden: ‘Voortdurend, ononderbroken, staan Uw woorden in de hemelen’.
Een mystiek inzicht van voortdurend, nooit en nimmer onderbroken levensbelang. Op deze Sjabbat, op deze Sjawoe’ot Jomtov, en daarna. Tot levenslang ‘veroordeeld’! Baroech Hasjem!
!!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!
!!! C H A G S A M E A C H !!! !!!
! ! ! K A B B A L A T H A T O R A B E S I M C H A BE’ P E N I M I E J O E T – V E R I N N E R L I J K T !!!

Becoekotai

Behar

*Erets Jisraeel staat in de Sidra van deze week in het middelpunt van de belangstelling. Zoals: -1,2,3,4,5,6 jaren en dan het 7e jaar: het Sjemitta-jaar in Erets Jisraeel. 7x7=49 jaar en daarna het 50e jaar: het Joweel-jaar in Erets Jisraeel. Met allerlei regels voor de zorgvuldige omgang met de kedoe’sja-heiligheid van landerijen, akkers en huizen in Erets Jisraeel. Regels door G.d gegeven. Rasjie: ‘Zoals alle door G.d gegeven regels ‘Van Sinai’ stammen!’ *Donderdag 23 mei is het Lag - de 33e dag van de - Ba’omèr, een heel speciale dag op de Joodse kalender. Rabbijn Vorst staat er uitvoerig bij stil. Hij citeert: ’En het was in het 600e levensjaar van Noach.’ Met een verwijzing in het Kabbalistische boek de Zohar naar het jaar 1840 en het begin van nieuwe, diepgaande revolutionair-wetenschappelijke inzichten. Ook exact-wetenschappelijk bleek en blijkt G.d ÉÉN te zijn… Rabbijn Vorst laat u verder proeven aan een andere Kabbalistische tekst – eveneens uit de Zohar - en citeert daarna bewogen zinnen uit het prachtige lied Jedied Nèfesj, dat vaak tijdens de Derde SjabbatMaaltijd op een prachtige melodie wordt gezongen. Zijn ‘S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H’ - wens als volgt besluitend: ‘Zoals Kabbala de ziel is van de Tora, zo is Sjabbat de ziel van de week.’

Emor


Het is Me’ier Tiefenbron die deze woorden - bevelend bijna - uitspreekt; in een konvooi dat tijdens de Israelische bevrijdingsoorlog op weg is naar het belegerde Jeroesjalajiem. Een bijzonder en aangrijpend voorbeeld van Ahawat Jisraeel, opofferende liefde voor een ander. Omertijd immers deze zeven weken! *Omertijd. Omer-Tellen. De dagen. De weken. Eigenlijk moet de mens altijd tellen. Ook de uren. De minuten. Zelfs de seconden. Want tijd is vergankelijk kostbaar. Tijd is niet terug te halen. Rabbijn Vorst vat het als volgt overrompelend samen: ‘Morgen is vandaag gisteren. Voltooid verleden tijd!’ *Toepasselijk: met het oog op morgen. Want de dag na de Sjabbat aan het eind van deze week gaat het Pesach Sjenie zijn. Secondair Pesach. Aandacht daarom voor de diepere betekenis van de beantwoordende Israelische uitdrukking ‘Hakol beSeeder’. *’Lammetje, loop jij zo eenzaam te blaten.‘ De tekst wordt u zo dadelijk voorgelezen. ‘Vroeger, toen mijn moeder z.l. dit prachtige lied op die warmlieve melodie zong – ik zal toen vier, vijf jaar oud zijn geweest – begon ik vaak bij de woorden ‘Hier is geen watertje dat je zoudt lusten’ te huilen. Uit medelijden met dat lammetje. Ergens is dat ook nu nog vaak het geval.’ Rabbijn Vorst citeert zijn column ‘Joodse lammetjes’ in zijn boek ‘Vorst Ontdooit’. Waarom? Omdat het deze Sjabbat 74 jaar geleden is dat zijn moeder, die voor hem dat lied zong, in de beruchte Troebitz-trein van Het Verloren Transport van honger en ontbering bezweek. Zichronà liv’racha! Haar nagedachtenis en de bijbehorende gedachte mogen tot zegen zijn! *Ten slotte ‘Let op uw tellen,’ wordt u geadviseerd. En tevens gewenst een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Kedosjiem

*Twee bijzondere dagen aan het eind van deze eerste week in de maand Iejar: Jom Hazikaron – Dag der Dodenherdenking in Israel en Jom Ha’Atsma’oet – Dag van Israels Nationale Onafhankelijkheid.
Gevolgd nu door de Sjabbat Kedo’sjiem met een antwoordende verklaring in de sidra wat betreft het wonderlijke, méér dan drieduizend jaar (!) voortbestaan van het Joodse volk. Namelijk:
‘Kedo’sjiem tiejoe – afgezonderd moeten jullie zijn:
Kadosj = apart in jullie houding t.o.v. Hasjeem (‘verticaal’) en
kadosj = apart in jullie levenswijze t.o.v. de omringende wereld (‘horizontaal’).
Inderdaad, wat betreft het voortbestaan van het Joodse volk geldt de uitspraak: wie niet gelooft in wonderen, is geen realist!

Achare Mot

*‘En als het voorbij is, verlang je alweer naar het volgende jaar, naar de volgende keer!’ Zo laat/liet Clara Asscher-Pinkhof het ons in haar Joodse Kinderliedjes weten. Rabbijn Vorst vertelt enthousiast over de vier bijzondere JMW-Jomtovdagen die hij seider-zingend, laainend, chazzenend en vertellend in Lunteren mocht doorbrengen. Volgend jaar weer? Ook u bent van harte welkom! *Lunteren, verwant aan het woord lont? Dan verwijzend naar warmte. Een link wordt gelegd naar de Sidra-Toratekst van deze Sjabbat: ‘Wachaj bahèm – beleef het met vurig enthousiasme!’ U hoort een prachtige uitleg van de beroemde Shelo Hakadosj - Rabbi Jesjaja Halewie Horowitz - in diens boek Sjenee Loechot Haberiet. *De Sidra van deze Sjabbat heet ‘Acharee Mot – Na de dood’. Let wel: op 4 mei deze Sjabbat gelezen. Twee dagen na Jom HaSjoa. Enkele dagen na het gebeuren in de CHaBaD-sjoel in Poway...! ‘Wehie sje’ameda’. Zo reageren. Nog voordat de gewonde rabbijn Yisrael Goldstein naar het ziekenhuis werd gebracht, sprak hij zijn gemeenteleden met deze woorden toe. De tekst van ‘Wehie Sje’ameda’ citerend, de woorden die wij op beide Seideravonden met zoveel emotie hebben gezongen. Rabbijn Vorst staat er heel stil bij stil. Hoe bijzonder! *De maand Niesan gaat eindigen. De maand Iejar gaat beginnen. Alef-Joed-Joed-Reesj. Beginletters van Anie Hasjem Rofe’ècha – Ik, G.d, ben jouw Gezondmaker’. ‘Dat wij dat in lichamelijke en in spirituele vorm mogen ervaren!’ is de wens van rabbijn Vorst. En uiteraard gewenst: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E ME W O R A C H ! ! !

Pesach

*’Wehiggad’ta lewincha – Vertel het aan je kind!’ Ergens zijn wij allemaal elkaars ouders en elkaars kinderen. Zo ziet rabbijn Vorst het. En dus vertelt hij aan al deze kinderen, van wie hij zich vader voelt, over Pesach. Hij vertelt over verschillende Pesach-vieringen sinds wij - nu 3331 jaar geleden - uit de slavernij in Egypte werden bevrijd. Door G.d – ‘Ik zal zijn, Die Ik zal zijn’. Op wonderbaarlijke wijze. *Pesach-vieringen…?! Vaak wel. Maar vaak ook niet. U hoort erover als u blijft luisteren. Pesach in het Spanje van de Inquisitie en Pesach in een Sovjet-KGB-cel. De Seideravond – 15 nisan/6 april 1974 - van 23 Israelische krijgsgevangenen in de beruchte Syrische Almaza-gevangenis in Damascus. *Baroech Hasjem – G.d zij dank, het kan ook anders. U wordt voor de hele Jom Tov van Pesach - dit jaar op Sjabbat-Vrijdagavond beginnend en een week later op Sjabbat eindigend – gewenst: S J A B B A T S J A L O M / C H A G S A M E E ‘A C H S J A B B A T S J A L O M / C H A G S A M E E ’A C H N O G V E E L J A R E N

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.