Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Rosh Hasjana

Parasjat Nitsaviem Wajeelech

*Waarom wordt op deze Sjabbat het gebruikelijke gebed met het oog op de komende maand niet uitgesproken? Deze jaarlijks gestelde vraag wordt weer jaarlijks beantwoord. Wow! *Mitswa-voorschrift nummer 613 wordt deze Sjabbat in de parasja vermeld. De laatste van het totaal Tora-voorschriften. Maar waar komt dat beroemde getal 613 eigenlijk vandaan? U krijgt – en niet zomaar – antwoord. *Straks, op Rosj Hasjana worden veel extra gebeden uitgesproken. Met nog veel meer aandacht dan anders. Maar een vraag die eigenlijk altijd al kan worden gesteld: ‘Waarom richten wij ons steeds tot G.d met de woorden: ‘Ellokeenoe weelokee awoteenoe – Ónze G.d én de G.d van onze voorouders’? En daarna nog vaak: ‘De G.d van Avraham, de G.d van Jitschak-Izak en de G.d van Ja’akov’? Is dat niet een beetje dubbel? De Ba’al Sjem Tov heeft deze vraag heel bijzonder beantwoord. Psychologisch praktijkgericht. Voor elck wat wils. *Na deze Sjabbat wordt er weer iedere dag op de Sjofar geblazen. Behalve op de dag vóór Rosj Hasjana. U hoort waarom. Traditiegetrouw wordt u gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

Parasjat Kie Tawo

 

Parasjat Kie Teetsee

Parasjat Sjoftiem

Re'eh

Eekev

Parasjat Eekev 5780-2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Ve'etchanan

Parasjat Waetchanan 5780-2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Devariem

Matot Masé

- 'Zing voor Hem. Spreek over al Zijn wonderdaden.'

Het zijn woorden uit het dagelijkse Sjachariet-Ochtendgebed. Ter illustratie vertelt rabbijn Vorst - waterbouwer - over zijn 'collega', de bever. Ook tijdens vorst.

- Rabbijn Vorst gaat in gedachten en in woord even terug in de tijd. Toen de Pesach-viering door de corona werd getroffen.

  'MA NISJTANNA?' als vraag. 'MA NISTANNA!' als antwoord. 

- Positief Denken. Altijd. Met als voorbeeld wordt u verteld over de Tempel-deuren van Nikanor.

- Opnieuw: Positief Denken. Dat blijkt uit het feit dat vreugdevolle Tora-teksten op Sjabbat in de treurige Drie Weken worden gelezen! 

- Praktisch wordt deze Sjabbat 'terloops' over kasjroet gesproken. Wilt u een kosjere huishouding beginnen? De Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson ztsl. beloofde indertijd 

  een vergoeding van 50 procent. Interesse? Mail naar rabbivorst@gmail.com 

- 'Oheev Sjalom! Rodeef Sjalom!' roept Aharon Hakoheen, de eerste Hogepriester ons als het ware in de sidra Mas'ee toe. 'Heb elkander lief! Zonder onderscheids des persoons!  

  Aharon overleed op 1 Av - zo lezen wij deze Sjabbat in de sidra Mas'ee. Zijn oproep is dan ook heel toepasselijk nu wij de verwoesting van beide Tempels gedurende de zogenaamde Drie Weken opnieuw ervaren.

- 'Mas'ee - Tochten'. Waarom meervoud? Uw vraag wordt betekenisvol beantwoord.


Tenslotte wenst rabbijn Vorst u een Sjabbat Sjalom en een - aanstaande woensdag beginnende maand Av - Chodesj Tov Oemeworach!

 

Vayakhel Pikudey


Kie Tiesa


*Poeriem is voorbij; de mooglijke roes uitgeslapen. En dus: ‘Lajehoediem hajeta ora wesimcha wesason wiekar/de Joden hadden weer licht, vreugde, blijdschap en pracht!’ Een vraag: ‘Wat hadden wij weer terug, na het blijkbaar even niet te hebben gehad?’ Nog een vraag: ‘Waarom worden deze woorden bij het lezen van de Megillat Esther niet alleen door de chazan/voorlezer, maar ook en eerst door de sjoelluisteraars gezongen? U krijgt antwoord. Kort samengevat: Mondelinge Tora, JomTov-viering, Verhevenheid van het huwelijk, Tefillien. *Het is deze Sjabbat opnieuw een bijzondere dag: Sjabbat Para, Sjabbat van de Rode Koe. Via de rode haargroei van deze koe komt rabbijn Vorst te spreken over de G.dsWonderen van haargroei in de dierenwereld. Inderdaad: het ene wonder na het andere wonder in het DNA van al deze diersoorten! *Kwam vorige week de legendarische Koznitcher Maggied in de picture, nu wordt u verteld over het onverwachte bezoek dat de Ba’al Sjem Tov na een Lachende Vrijdagavond aan zijn ouders bracht. Klaar voor een dansje? *Dat alles inspirerend voor een vrolijk, blije ! ! ! S J A B B A T S J A L O M S A M E E A C H ! ! !

Tetsave


*In de sidra-Tora-tekst van deze week wordt uitgebreid beschreven welke kledingstukken een gewone koheen-priester en welke een Koheen Gadol-Hogepriester tijdens de dienst in de Tabernakel, het Heiligdom in de woestijn, en later in de Tempel moesten dragen. Tevens wordt het programma straks bij de inwijding van de Tabernakel uitvoerig in de sidra van deze week beschreven. *De extra nadruk van het laainen deze week ligt bij de tekst in de tweede Tora-rol deze Sjabbat: ‘Gedenk wat Amaleek je heeft aangedaan!’ Een vraag: Is hierbij de uitdrukking ‘de rest is historie’ van toepassing? Absoluut niet. Amaleek bestaat nog steeds; maar dan in spirituele zin. Blijf dus luisteren. *Komende maandag is het Ta’aniet-Vastendag van Esther. ’s Avonds begint Poeriem met de volgende mitswot-voorschriften: - Kom luisteren naar het voorlezen van de Megilla-het boek Esther. Klop Haman knock out. En herhaal dat de volgende dag. - Breng - dinsdag overdag - eet/drinkgeschenken – Sjelach Mones – naar vrienden/vriendinnen. - Geef geldgiften aan minstens twee arme mensen/gezinnen. Digitaal overmaken mag ook; bijv. naar een daarvoor afgesproken centraal adres. - Vier de redding van Poeriem met een smakelijke, gezonde maaltijd. ’s Middags. Zelfverzorgd thuis of met anderen samen, verzorgd b.v. door uw Joodse Gemeente/Sjoelgemeenschap. Liefst met een glaasje wijn erbij. (Houd wel rekening met Rabbi Bob!) *Rabbijn Vorst verteld spannend en boeiend hoe een arme Joodse man - na een bezoek aan de legendarische Maggied van Koznitsch - Poeriem vierde. In allerlei winkels - niet betalende! - steeds weer verklarende ‘Ach, het is toch Poeriem vandaag!’ *Tenslotte: een Vorstelijk PoeriemGrapje om te Lachen van vorig jaar wordt herhaald: Voor ons was de geschiedenis goed afgelopen. Maar niet voor Haman. Opgehangen. Nou zat het zo dat Haman voor de volgende dag een afspraak had. Toen de desbetreffende bezoeker bij Zeerèsj, Hamans vrouw, kwam - zij wist nog niet wat er met haar man was gebeurd - en informeerde of zij misschien wist waar haar man was, antwoordde zij: ‘Ik heb geen idee waar hij uithangt.’ ‘I don’t know where he is hanging out.’ ‘Im ba’alie Haman keen o lo jawo? Zè TALOEJ!’ Ook voor die bezoeker, die op een goed gesprek met Haman had gehoopt, was dit een strop… ! ! ! S J A B B A T S J A L O M en P O E R I E M S A M E E A C H ! ! !

Teroema

Parasjat Teroema 5780/2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.