Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Vayakhel Pikudey


Kie Tiesa


*Poeriem is voorbij; de mooglijke roes uitgeslapen. En dus: ‘Lajehoediem hajeta ora wesimcha wesason wiekar/de Joden hadden weer licht, vreugde, blijdschap en pracht!’ Een vraag: ‘Wat hadden wij weer terug, na het blijkbaar even niet te hebben gehad?’ Nog een vraag: ‘Waarom worden deze woorden bij het lezen van de Megillat Esther niet alleen door de chazan/voorlezer, maar ook en eerst door de sjoelluisteraars gezongen? U krijgt antwoord. Kort samengevat: Mondelinge Tora, JomTov-viering, Verhevenheid van het huwelijk, Tefillien. *Het is deze Sjabbat opnieuw een bijzondere dag: Sjabbat Para, Sjabbat van de Rode Koe. Via de rode haargroei van deze koe komt rabbijn Vorst te spreken over de G.dsWonderen van haargroei in de dierenwereld. Inderdaad: het ene wonder na het andere wonder in het DNA van al deze diersoorten! *Kwam vorige week de legendarische Koznitcher Maggied in de picture, nu wordt u verteld over het onverwachte bezoek dat de Ba’al Sjem Tov na een Lachende Vrijdagavond aan zijn ouders bracht. Klaar voor een dansje? *Dat alles inspirerend voor een vrolijk, blije ! ! ! S J A B B A T S J A L O M S A M E E A C H ! ! !

Tetsave


*In de sidra-Tora-tekst van deze week wordt uitgebreid beschreven welke kledingstukken een gewone koheen-priester en welke een Koheen Gadol-Hogepriester tijdens de dienst in de Tabernakel, het Heiligdom in de woestijn, en later in de Tempel moesten dragen. Tevens wordt het programma straks bij de inwijding van de Tabernakel uitvoerig in de sidra van deze week beschreven. *De extra nadruk van het laainen deze week ligt bij de tekst in de tweede Tora-rol deze Sjabbat: ‘Gedenk wat Amaleek je heeft aangedaan!’ Een vraag: Is hierbij de uitdrukking ‘de rest is historie’ van toepassing? Absoluut niet. Amaleek bestaat nog steeds; maar dan in spirituele zin. Blijf dus luisteren. *Komende maandag is het Ta’aniet-Vastendag van Esther. ’s Avonds begint Poeriem met de volgende mitswot-voorschriften: - Kom luisteren naar het voorlezen van de Megilla-het boek Esther. Klop Haman knock out. En herhaal dat de volgende dag. - Breng - dinsdag overdag - eet/drinkgeschenken – Sjelach Mones – naar vrienden/vriendinnen. - Geef geldgiften aan minstens twee arme mensen/gezinnen. Digitaal overmaken mag ook; bijv. naar een daarvoor afgesproken centraal adres. - Vier de redding van Poeriem met een smakelijke, gezonde maaltijd. ’s Middags. Zelfverzorgd thuis of met anderen samen, verzorgd b.v. door uw Joodse Gemeente/Sjoelgemeenschap. Liefst met een glaasje wijn erbij. (Houd wel rekening met Rabbi Bob!) *Rabbijn Vorst verteld spannend en boeiend hoe een arme Joodse man - na een bezoek aan de legendarische Maggied van Koznitsch - Poeriem vierde. In allerlei winkels - niet betalende! - steeds weer verklarende ‘Ach, het is toch Poeriem vandaag!’ *Tenslotte: een Vorstelijk PoeriemGrapje om te Lachen van vorig jaar wordt herhaald: Voor ons was de geschiedenis goed afgelopen. Maar niet voor Haman. Opgehangen. Nou zat het zo dat Haman voor de volgende dag een afspraak had. Toen de desbetreffende bezoeker bij Zeerèsj, Hamans vrouw, kwam - zij wist nog niet wat er met haar man was gebeurd - en informeerde of zij misschien wist waar haar man was, antwoordde zij: ‘Ik heb geen idee waar hij uithangt.’ ‘I don’t know where he is hanging out.’ ‘Im ba’alie Haman keen o lo jawo? Zè TALOEJ!’ Ook voor die bezoeker, die op een goed gesprek met Haman had gehoopt, was dit een strop… ! ! ! S J A B B A T S J A L O M en P O E R I E M S A M E E A C H ! ! !

Teroema

Parasjat Teroema 5780/2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Misjpatiem

*‘En dit zijn de voorschriften:’
Zo begint de Tora-sidra-tekst van deze week.
U hoort welke grote gedachte met dit kleine woordje ‘En’ wordt aangeduid.
*’Werapoo jerapee’. Met deze woorden geeft de Tora aan dat het niet in strijd is met het geloof in G.ds ‘Hasjgacha Peratit-G.ddelijke Voorzienigheid tot in het kleinste detail’ om naar een dokter te gaan; om medische hulp te ontvangen.
U hoort in verband hiermee een toepasselijke gedachte van de beroemde Chassidische leraar de Chozeh van Lublin. En even toepasselijk citeert rabbijn Vorst vol lof en bewondering cijfers uit het jaarverslag van het Israelische Rode (Kruis) Magen Davied Adom.
Inderdaad: ‘Wie een leven redt, redt de hele wereld.’
Rabbijn Vorst – opnieuw aansluitend – roept heel serieus, het woord corona ‘hebraiserend’, iedereen bewogen op:
coro=roept G.d aan,
na=toch, alsjeblieft!
Wil, G.d, toch helpen in het gevecht tegen deze verschrikkelijke epidemie!
*Een gestelde vraag: ‘Wat is toch de achtergrond van die vier bijzondere Sjabbat-dagen - deze week beginnend - waarop uit twee Sifree-Tora-rollen laainend wordt gelezen?’
Uitleg volgt.
*Aanstaande dinsdag en woensdag is het Rosj Chodesj Adar. Adar is de maand van het vieren van Poeriem. En voor de hele maand geldt:
“Mi’sjinignas adar marbiem besimcha – vanaf dat de maand Adar begint, moet men de simcha-vreugde en blijdschap vergroten!”
Succes daarmee gewenst! En eveneens gewenst:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M W O R A C H ! ! !

Jitro

*Algemeen spreekt men van De TIEN GEBODEN in de Tora-tekst die deze Sjabbat wordt gelezen.
Maar in werkelijkheid zijn het geen tien geboden, maar drie geboden en elf verboden. Samen veertien dus.
De Tora spreekt van de Assèrèt Hadi’brot. Een betere vertaling is dan ook De Tien Uitspraken.
Maar nu de vraag: hoe komen wij eigenlijk aan het beroemde getal 613 geboden (613. U weet wel, het nummer van de beroemde Geheim Agent 613)?
U krijgt antwoord op uw vraag.
*Zijn het dan ook 613 letters in de Tora-tekst van de 10 Uitspraken?
Nee, het zijn er 7 méér: 620…
Waarom?!
Omdat de Openbaring op de berg Sinai niet alléén aan het Joodse volk was gericht, maar aan de gehele mensheid. Dus ook nu nog een Openbaring voor alle volkeren!
Het gaat daarbij om de Zeven Noachidische Wetten.
*Jongstleden maandag was het Toe Bisjwat, Nieuwjaarsfeest van de Bomen. Een prachtig boek ‘Het Verborgen Leven van Bomen’ wordt u getoond. Ook voor de leek: een misschien niet verwachte verzameling G.dsWonderen!
*Een moment om hier weer te wijzen op de reeks artikelen ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’ op jodendom – online.nl
*U wordt eveneens nogmaals verwezen naar het artikel ‘Het JUWELENDOOSJE VAN RABBIJN VORST’.
*En dan nu traditioneel toegewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Besjalach


Bo


Va'eera


*De langverwachte Uittocht uit Egypte gaat beginnen! Ingeluid, in de sidra-Toratekst van deze Sjabbat, met de eerste zeven van de Tien Plagen. ‘Zeeger lie’tsie’at mits’rajiem – de Sjabbat is een herinnering aan de Uittocht uit Egypte,’ verklaren wij meer dan een keer in de Sjabbat-gebeden. En tevens verklaren wij dat deze dag een ‘Zeeger lema’asee weree’sjiet – een herinnering aan het Scheppingsgebeuren’ is. Rabbijn Vorst stelt de vraag: ‘Waarom beide verklaringen voor de Sjabbat?’ Zijn mogelijk antwoord: ‘Het Scheppingsgebeuren. Dat ervaren wij als een gebeuren dat eens plaats vond. De Uittocht uit Egypte wordt begrepen als een voortdurend proces van bevrijding uit welke mee’tsariem (dezelfde letters als mits’rajiem) begrenzingen dan ook. Vandaar het Israelische antwoord ‘Hakol beseeder’ op de vraag ‘Hoe gaat het met jou?’ Of dat nou in Egypte was of elders in het Joodse volksbestaan. Een ongelooflijke reactie! Aansluitend wordt de visie van de beroemde psychiater Viktor Frankl z.l. – de vader van de logotherapie - ter sprake gebracht: ‘Zelfs in de meest absurde, pijnlijke en inhumane situaties kan het leven potentieel zinvol zijn.’ Belangwekkend deze benadering in verband met recente herdenkingen in het kader van de bevrijding van Auschwitz 75 jaar geleden. Zie voor deze ervaringswijze ook hoofdstuk 26 in het boek Tanya. Maandag aanstaande begint een nieuwe maand: Rosj Chodesj Sjewat. Daarom wordt u toegewenst ! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V en beide M E W O R A C H ! ! !

Shemot


Vayechi

Parasjat Wajechie 5780 - 2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Mikets

Parasjat Mikeets 5780-2019 from Mendel Levine on Vimeo.

Wajishlach

*’Red mij toch uit de hand van mijn broer; uit de hand van Esav-Ezau!’ smeekt aartsvader Ja’akov.
Tweemaal de woorden ‘uit de hand’. Waarom? U hoort een schitterende ‘Jungreis-verklaring’.
De in het gedicht ‘Jigdal’ bezongen - door Rambam-Maimonides geformuleerde – ‘Dertien
Geloofspunten’ komen ter sprake.
Het eerste punt: het geloof in/het wetend inzien dat er een Hogere Macht bestaat.
Uit een publicatie van ‘Wetenschap en Techniek’ citeert rabbijn Vorst uit het artikel ‘Staat het verslag
van de Oerknal in Genesis Eén?’ conclusies van een aantal wetenschappers:
‘Veronderstellen dat er een bovennatuurlijke Schepper bestaat, is dus wel heel aannemelijk.’
‘Complexiteit cel ultieme bewijs voor schepping.’
*Komende dinsdag, 17 december, is het 19 kisleev. Rosj Hasjana van het Chassidisme. Op deze
historische datum namelijk werd Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi - de eerste Chabad-Rebbe, schrijver
o.a. van de klassieker Tanya - vrijgelaten uit Russische gevangenschap.
In zijn cel werd hij bezocht door de tsaar himself(!) en andere hoogwaardigheidsbekleders. ‘Waarom
vraagt G.d aan Adam ‘Ajèkka-Waar ben jij?’ werd hem gevraagd. U hoort een opmerkelijk en
leerzaam antwoord.
Aansluitend wordt u behalve een SJABBAT SJALOM tevens een SJANA TOWA toegewenst…
graag weer tot volgende week!
 

 

Wajeetsee

Wat een Jacobsladder praktisch is, weet bijna iedereen: onderdeel van een emmermolen. Eindeloze aaneenschakeling van elementen met emmers waarmee de bodem van het vaarwater afgegraven kan worden.
U wist dat niet? Nu wel. Maar waar komt deze naam vandaan?
Rabbijn Vorst vertelt over de droom van aartsvader Ja’akov. Deze zag engelen voortdurend naar boven en naar beneden gaan. Een hemelse, profetische openbaring dus hoe vaarwater uitgebaggerd kan worden?
Nee. Natuurlijk niet. De droom was een visioen om ons uit te leggen wat de kracht en het effect van het gebed kan zijn.
Daarover hoort u meer in de aflevering van De PARSCHE-PORSCHE van deze week.
Zoals: ons Sjachariet-Ochtendgebed blijkt uit 2x4 onderdelen te bestaan. 4 delen ‘naar boven’, gevolgd door 4 delen ‘naar beneden’. Met het schitterende en betekenisvolle gedicht Adon Olam als ‘lanceerbasis’.
Een originele uiteenzetting - met filosofische, mystieke en levensbeschouwelijke aspecten - heffen u op en doen u weer neerdalen.
U krijgt een hele Sjabbat om er verder ver reikend en verrijkend over na te denken.
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Toledot


Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.