Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Parasjat Bereesjiet 5781

Soekkot

JOM KIPPOER 5781 - HA'AZIENOE

Rosh Hasjana

Parasjat Nitsaviem Wajeelech

*Waarom wordt op deze Sjabbat het gebruikelijke gebed met het oog op de komende maand niet uitgesproken? Deze jaarlijks gestelde vraag wordt weer jaarlijks beantwoord. Wow! *Mitswa-voorschrift nummer 613 wordt deze Sjabbat in de parasja vermeld. De laatste van het totaal Tora-voorschriften. Maar waar komt dat beroemde getal 613 eigenlijk vandaan? U krijgt – en niet zomaar – antwoord. *Straks, op Rosj Hasjana worden veel extra gebeden uitgesproken. Met nog veel meer aandacht dan anders. Maar een vraag die eigenlijk altijd al kan worden gesteld: ‘Waarom richten wij ons steeds tot G.d met de woorden: ‘Ellokeenoe weelokee awoteenoe – Ónze G.d én de G.d van onze voorouders’? En daarna nog vaak: ‘De G.d van Avraham, de G.d van Jitschak-Izak en de G.d van Ja’akov’? Is dat niet een beetje dubbel? De Ba’al Sjem Tov heeft deze vraag heel bijzonder beantwoord. Psychologisch praktijkgericht. Voor elck wat wils. *Na deze Sjabbat wordt er weer iedere dag op de Sjofar geblazen. Behalve op de dag vóór Rosj Hasjana. U hoort waarom. Traditiegetrouw wordt u gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

Parasjat Kie Tawo

 

Parasjat Kie Teetsee

Parasjat Sjoftiem

Re'eh

Eekev

Parasjat Eekev 5780-2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Ve'etchanan

Parasjat Waetchanan 5780-2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Devariem

Matot Masé

- 'Zing voor Hem. Spreek over al Zijn wonderdaden.'

Het zijn woorden uit het dagelijkse Sjachariet-Ochtendgebed. Ter illustratie vertelt rabbijn Vorst - waterbouwer - over zijn 'collega', de bever. Ook tijdens vorst.

- Rabbijn Vorst gaat in gedachten en in woord even terug in de tijd. Toen de Pesach-viering door de corona werd getroffen.

  'MA NISJTANNA?' als vraag. 'MA NISTANNA!' als antwoord. 

- Positief Denken. Altijd. Met als voorbeeld wordt u verteld over de Tempel-deuren van Nikanor.

- Opnieuw: Positief Denken. Dat blijkt uit het feit dat vreugdevolle Tora-teksten op Sjabbat in de treurige Drie Weken worden gelezen! 

- Praktisch wordt deze Sjabbat 'terloops' over kasjroet gesproken. Wilt u een kosjere huishouding beginnen? De Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson ztsl. beloofde indertijd 

  een vergoeding van 50 procent. Interesse? Mail naar rabbivorst@gmail.com 

- 'Oheev Sjalom! Rodeef Sjalom!' roept Aharon Hakoheen, de eerste Hogepriester ons als het ware in de sidra Mas'ee toe. 'Heb elkander lief! Zonder onderscheids des persoons!  

  Aharon overleed op 1 Av - zo lezen wij deze Sjabbat in de sidra Mas'ee. Zijn oproep is dan ook heel toepasselijk nu wij de verwoesting van beide Tempels gedurende de zogenaamde Drie Weken opnieuw ervaren.

- 'Mas'ee - Tochten'. Waarom meervoud? Uw vraag wordt betekenisvol beantwoord.


Tenslotte wenst rabbijn Vorst u een Sjabbat Sjalom en een - aanstaande woensdag beginnende maand Av - Chodesj Tov Oemeworach!

 

Vayakhel Pikudey


Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.