Printed from Chabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Parasjat Wajisjlach 5781

Parasjat Wajetsee 5781

Parasjat Toledot 5781

Parasjat Wajeera 5781

Parasjat Lech Lecha

Parasjat Noach

Parasjat Bereesjiet 5781

Soekkot

JOM KIPPOER 5781 - HA'AZIENOE

Rosh Hasjana

Parasjat Nitsaviem Wajeelech

*Waarom wordt op deze Sjabbat het gebruikelijke gebed met het oog op de komende maand niet uitgesproken? Deze jaarlijks gestelde vraag wordt weer jaarlijks beantwoord. Wow! *Mitswa-voorschrift nummer 613 wordt deze Sjabbat in de parasja vermeld. De laatste van het totaal Tora-voorschriften. Maar waar komt dat beroemde getal 613 eigenlijk vandaan? U krijgt – en niet zomaar – antwoord. *Straks, op Rosj Hasjana worden veel extra gebeden uitgesproken. Met nog veel meer aandacht dan anders. Maar een vraag die eigenlijk altijd al kan worden gesteld: ‘Waarom richten wij ons steeds tot G.d met de woorden: ‘Ellokeenoe weelokee awoteenoe – Ónze G.d én de G.d van onze voorouders’? En daarna nog vaak: ‘De G.d van Avraham, de G.d van Jitschak-Izak en de G.d van Ja’akov’? Is dat niet een beetje dubbel? De Ba’al Sjem Tov heeft deze vraag heel bijzonder beantwoord. Psychologisch praktijkgericht. Voor elck wat wils. *Na deze Sjabbat wordt er weer iedere dag op de Sjofar geblazen. Behalve op de dag vóór Rosj Hasjana. U hoort waarom. Traditiegetrouw wordt u gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

Parasjat Kie Tawo

 

Parasjat Kie Teetsee

Parasjat Sjoftiem

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.