Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Nitsawiem Rosj Hasjana

*U wordt voor de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK naar het choemasj van Dasberg verwezen. Tekst en vertaling vanaf blz. 818 t/m de eerste helft van blz. 826. Of lees elders de vertaling van de betreffende teksten in Dewariem-Deuteronomium, hoofdstuk 29/9 t/m hoofdstuk 30. Zo aangrijpend! Zo toepasselijk voor de tijd van het – oude en nieuwe – jaar! *Vraag: ‘Waarom wordt Joods Nieuwjaar RÓSJ=HÓÓFD van het JAAR genoemd?’ Een inhoudsvol antwoord met praktische consequenties voor de dan betreffende 2x24=48 uur wordt u als advies gegeven. *Gevolgd door een bespreking van het zo ontroerende gebed OENETANNË TOKÈF. U hoort de ontstaansgeschiedenis ervan. En rabbijn Vorst neemt gevoelig met u de inhoud door. Zie voor dit alles de bladzijden 376 t/m 378 in het machzor-gebedenboek voor Rosj Hasjana, uitgegeven door het NIK. *SJABBAT SJALOM wordt u toegewenst! KETIEWA WACHATIEMA TOWA LE’SJANA TOWA OEMETOEKA. Een VOORSPOEDIG JAAR. Voor u, voor ons. Voor het Joodse volk binnen en buiten het land Israel. Voor de hele wereldbevolking! Dat de huidige ellende in onze maatschappij en de vele narigheden in de wereld G.d zullen doen besluiten eindelijk de Masjieach te laten komen. !!! BIMHEERA WEJAMEENOE !!! en ook dan, graag tot volgend jaar!

Kie Tawo

*Het woord ‘ameen’ komt heel veel keer in de sidra van deze Sjabbat voor: ‘We’amar kol ha’am – en het hele volk zei: ameen’. (Met in de Nederlandse taal het daarvan afgeleide woord ‘be-amen’) *21 jonge moeders stonden ’s morgens heel vroeg bij de Kotel en spraken om beurten de Ochtend-Berachot uit. Steeds weer gevolgd door het woord ‘ameen’. U hoort het G.dsWonderlijke advies dat de Rebbe van Stolin gaf aan een dan nog kinderloze vrouw na 17 jaar huwelijk! Inderdaad G.dsWonderlijk en een opsteker om dit gebeuren juist in de maand Elloel te lezen (door rabbijn Vorst) en te horen (door u)! *‘Hands up!’ ’Potee’ach et jadècha! Eenennegentig! In Sfardische kringen is het gebruikelijk om bij het eind van de eerste beracha van het Birkat Hamazon - het G.d dankend Bensjen na de broodmaaltijd - de handen te heffen. Klinkt mysterieus? Blijf dan luisteren. *Het boek Jona wordt straks – d.w.z. in de middag van Jom Kippoer - in sjoel voorgelezen. De indringende vraag: ‘Waarom vluchtte de profeet Jona weg? Waarom wilde hij de opdracht van G.d niet ten uitvoer brengen?’ Rabbijn Vorst begint deze week – op weg naar Jom Kippoer - meer inside-informatie te geven. Met de gebruikelijke wensen met het oog op de aanstaande Sjabbat, de komende dagen van de inspirerende maand Elloel en de daarna komende Jamiem Nora’iem=Ontzagwekkende Dagen - straks in het nieuwe jaar - en het blazen van 2x4 Sjofartonen wordt deze PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK besloten. graag tot volgende week

Kie Teetsee

Shoftiem

*In elke stad rechtbanken. Maar vluchtsteden alleen in Erets Jisraeel, in het Joode land. Dat lezen wij in de sidra van deze Sjabbat. Een vorstelijke vraag: gebeurde het dan niet in het buitenland dat iemand onopzettelijk werd gedood? Waarom dan niet ook daar vluchtsteden? Antwoord volgt. *’Benoem een koning’ luidt deze week het voorschrift. Waarom dan reageert de profeet Sjemoe’eel zo afkeurend? U hoort een uitgebreid antwoord op deze vraag. Even terzijde: Hoe heette die koning? Koning Saul. Saul?! De man heette Sja’oel. Geen Saul! Hoe zit dat? *De maand Elloel. Alef-Lamed-Waav-Lamed. Anie Ledodie Wa’anie Lie. Rabbijn Vorst legt uit wat hij daarover van zijn Rebbe, Rabbi Menachem. M. Schneerson ztsl. heeft geleerd. Mooi! Inspirerend! Met een extraatje: rachamiem/rachmones=liefdevol medelijden is verwant met het woord rèchèm dat baarmoeder betekent. Het gaat om de meest intieme baarmoederlijke liefde waarmee Hasjem ons lief heeft! *Na wensen voor een S J A B A T S J A L O M en een G O E DE G . D D E L I J K E I N S C H R I J V I N G blaast rabbijn Vorst op de Sjofar. graag weer tot volgende week!

Re'eh

Eikev

Parasjat Eekev 5779-2019 from Mendel Levine on Vimeo.

we'etchanan

Dewarim

 


Matot Masee

Pinchas

We zijn in de Drie Droevige Weken. Vooral in de laatste dagen van deze periode is de opdracht: ‘Mema’atiem besimcha – Wij verminderen de vreugde.’ Wij doen dat uiteraard en voeren deze opdracht uit. Hoe? ‘Besimcha – met vreugde’! Opmerkelijk ook dat juist op deze Sjabbat in deze Drie Droevige Weken alle bijzondere dagen van de Joodse kalender worden genoemd. De Sjabbat, Rosj Chodesj=de NieuweMaandsdag t/m Simchat Tora! Rabbijn Vorst ervaart dit als een hoopvol teken. *Deze Sjabbat is het 24 tammoez. Het is de geboortedag van rabbijn Vorst zijn tweede moeder z.l. ( de overlijdensdag is 6 ijar); hij staat daarom stil bij de bijzondere persoonlijkheid die zij is geweest. *Deze Sjabbat wordt tijdens de ochtenddienst de zegenwens voor de komende maand uitgesproken. Wordt het ‘Av’ of zal het eindelijk ‘Menacheem Av’ worden? Rabbijn Vorst legt de bedoeling van zijn vraag uit en maakt aansluitend zijn hoop kenbaar door u/ons niet alleen toe te wensen een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R AC H Maar ook T O T Z I E N S B I J D E D E R D E T E M P E L I N J E R O E S J A L A J I E M

Balak

*Een overheersende hoofdrol deze Sjabbat voor de heidense profeet Bileam. Toch wordt de sidra niet naar hem genoemd, maar naar koning Balak. Wat valt daaruit te leren? De vraag wordt beantwoord. *Een profeet neemt waar wat gewone mensen niet zien, maar hij wel. Wat hij ziet, is er dus al! Voor ons niet, maar voor de profeet wel zichtbaar. Rabbijn Vorst probeert dit verschijnsel te verklaren aan de hand van de smartphone; wat op het scherm zichtbaar wordt, bestaat eigenlijk al voordat het op het scherm zichtbaar wordt. Maar in een andere vorm. Hij schreef over dit verschijnsel al eerder – ijs/water/waterdamp - in zijn boek VORST ONTDOOIT. Over echte werkelijkheid en door ons waargenomen ‘schijnwerkelijkheid’. *Positieve – in tegenstelling tot Bileam - geestelijke leiders zijn er uiteraard ook onder de nietjoodse medebewoners van onze planeet. Een buitengewoon opmerkelijk advies – en voor onze jeugd van belang daarvan bewust te zijn - dat de Dalai Lama aan een Joodse jongedame gaf, komt in dit verband ter sprake. Ouders, neem het ter harte! *Deze Sjabbat is het 17 tammoez; de datum waarop Mosje de Stenen Tafelen verbrijzelde. En waarvoor Hasjem hem in de laatste zin van de Tora – zie ter plaatse de uitleg van Rasjie – hartelijk bedankte… Uitleg volgt. Het heeft allemaal te maken met: Galoet-Ballingschap en Ge’oela-Verlossing. Zing het maar mee: ‘Ik zag twee uilen - tranen huilen.’ ‘Ik zag twee hommels - op twee schommels.’ En beide keren: ‘O, het was een wonder!’ Of eigenlijk, wat het tweede gedichtje betreft: ‘HOJ! Het IS een wonder!’ Bimheera wejameenoe – Spoedig in onze dagen!

Choekat

Korach

korach from Mendel Levine on Vimeo.

Shelach Lecha


behaalotcha

*Aharon Hakoheen, de Hogepriester was afgelopen sjabbat in de sidra teleurgesteld. Maar gelukkig komt deze week alles goed.
*Was rabbijn Vorst vorige week persoonlijk met het vertellen over de choepa van een kleinzoon in Praag – hij heeft geen schepje meegenomen – deze keer spreekt hij over de choepa van een kleindochter. Dichter bij huis; in Den Haag.
U hoort wat zijn relatie met Den Haag is; begrijpelijk emotioneel.
En hij vertelt u aansluitend over het contact van koning Willem lll met een Joodse tapijtenhandelaar ter plaatse.
Heel bijzonder en inspirerend.
*Vroeger waren er lantaarnopstekers. Nu niet meer. Dat wil zeggen praktisch. Maar in spirituele zin kunnen en moeten wij nog steeds lantaarnopstekers zijn. Zelfs een lantaarn in volle zee moet worden aangestoken. En eveneens een lantaarn in een mensverlaten woestijn. Huiswerk dus voor iedereen…
Succes daarmee gewenst én een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.