Speciale gebeden

Gedurende de acht dagen van Chanoeka voegen wij "Al Hanissiem" in de Sjemone Esree, het Staande Gebed, 's avonds, 's ochtends en 's middags toe. En eveneens bij het bensjen, het dankgebed na de maaltijd. Tijdens het ochtend-gebed spreken wij ook heel Halleel uit. Bovendien wordt er in sjoel uit de Tora gelezen.

Het bekendmaken van het wonder

We plaatsen de menora zo dat deze zichtbaar is vanaf de straat; dus voor het raam of, zoals in Israel veelal de gewoonte is, bij de buitendeur. De reden hiervan is dat wij bekendheid willen geven aan de wonderbaarlijke overwinning van de "weinigen op velen''. De Tempel werd opnieuw ingewijd en men kon weer zijn joodse plichten nakomen. De geestelijke over-winning was van grotere betekenis dan de militaire overwinning.

Chanoeka Geld

Met Chanoeka bestaat de gewoonte om alle kinderen Chanoeka "gelt" te geven. En/of kadootjes. Deze mooie gewoonte vergroot het blije en feestelijke gevoel van de kinderen. Laat de kinderen van dit geld wat afstaan voor goede doeleinden: tsedaka.


De menora in het openbaar

Het chanoeka voorschrift van het aansteken van de menora is uniek. Het is het enige voorschrift, dat men verplicht is naar buiten toe bekend te maken. Het was met die gedachte dat de Lubavitcher Rebbe erop aandrong om menorot op openbare plaatsen aan te steken, opdat de boodschap van religieuze vrijheid iedereen die de heldere lichten ziet, zal inspireren.