* Steek de lichten aan op elk van de acht avonden van Chanoeka.

* De menora wordt bij het raam of de deur aangestoken. Indien bij de deur dan bij de linkerdeurpost tegenover de mezoeza.

* Wat betreft het aantal lichten en de volgorde van aansteken zie hierboven.

* Gebruik zuivere olijfolie of kaarsen, groot genoeg om minimaal een half uur te branden.

* Gebruik de sjammasj, een extra kaars om de lichtjes mee aan te steken, en zet deze op zijn speciale plaats.

* Zeg vóór het aansteken de berachot.

* Bij het aansteken van de Chanoeka-lichten moeten, indien mogelijk, alle leden van het gezin aanwezig zijn. Studenten en leenstaanden die in hun eigen kamer of appartement wonen, moeten de menora in hun eigen kamer aansteken.

* Zeg na het aansteken Haneerot Halaloe en Ma'oz Tsoer.

* Op vrijdagmiddag wordt de menora tijdig vóór Sjabbat aangestoken. Daarna de Sjabbatkaarsen. De volgende avond, uitgaande Sjabbat, wordt eerst Havdala gemaakt en daarna wordt de Menora klaargezet en aangestoken

Berachot

Men zegt de volgende berachot:

Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha'olam
a'sjer kide'sjanoe bemits'wotav we'tsiwanoe lehadliek neer sjel chanoeka.

Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha'olam
sje'asa nisiem la'awoteenoe bajamiem haheem bazeman hazè.

De eerste avond zegt men tevens:

Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha'olam
sjèhègèjanoe wekiejemanoe wehigie'anoe lazeman hazè.